Plaatselijk Belang Broek
        Secretariaat: Mw. W. Drost, Tramwei 8, 8512 AT Broek, Tel. (0513) 416663, E-mail:
lIsclub  it Súdwiede
        Secretariaat: Dhr. O. Jouwsma, it Noard 59, 8512 AC Broek, Tel. Tel: (0513) 411394.
Christelijke Vrouwenvereniging  Dient elkander door de Liefde
        Secretariaat: Mw. A. Hoogkamp - Hietkamp, Leeuwarderweg 12, 8505AA Snikzwaag, Tel. (0513) 414689.
Aanlegplaatsen Broek:
        Dhr. W. Andringa, E-mail:
Kerk en gebouw  de Gearsit
        Adres: it Noard 21, 8512 AB, Broek
        Stichting beheer Broekster kerk
        Contactpersoon: Rienk van Terwisga
        Tel  : 0650624712
        rienk@rienk.nl
        www.broeksterkerk.nl
Kerkdiensten zie Kerk.
Zondagsschool  Samuel
        Helaas is op zondag 18 juni 2017 na 137 jaar een einde gekomen aan de zondagsschool te Broek.
        Secretariaat was bij: Mw. A. de Glee-Statema, Plusterdyk 5, 8512 AH, Broek, Tel. (0513) 412851, E-mail:
Uitvaartvereniging  De Laatste Eer
        Secretariaat: Dhr. J.de Glee, Plusterdyk 5, 8512 AH, Broek, Tel. (0513) 412851, E-mail:
Begraafplaats Broek
        Contactadres:
        Anna en Kees Mulder, it Noard 6, 8512AE Broek
        Tel. (0513) 412081 of 0653963778
        Administratie Kerkelijk Bureau:
        E-mail:  kerkelijkbureau@pgjoure.nl  
        Tijdelijke pagina begraafplaats.
Website en Activiteitencommissie  Buorman & Buorman
        Contact: E-mail: