Vereniging voor plaatselijk belang te Broek.
Secretariaat:
Renate Faber
it Súd 19a
8512 AJ Broek
E-mail:
De functieverdeling binnen het bestuur.
Voorzitter:
Suzanne Stoffels
E-Mail:

Penningmeester:
Pietie van Keimpema

Afgevaardigde activiteitencommissie.
Johannes Terpstra